Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2012

STORT TACK!

Tack vill vi i nya styrelsen säga till
Mats Bergström, fd. ordf
Henrik Tylestam, fd. vc ordf
Anders Fransson, fd. Kassör
Daniel Sedman, fd. ledamot
för Era insatser i styrelsen de senaste 4 åren.
Utan Er hade md-föräldraförening inte funnits.

Read Full Post »